Eirugas

Ipodalirius. Serie tomada en Vigo Julio 2017E

Iphiclides feisthamelii

Lugar: Vigo

Data: Xulio 2017

Autor: Rafael Estévez 

Eiruga comendo a ova

Ipodalirius-L2-Pardollan (Ourense) Junio 2011

Iphiclides feisthamelii

Lugar: Pardollán - Rubiá

Data: Xuño 2011

Autor: Rafael Estévez

Eiruga en fase L2

Ipodalirius-3-L3.- Junio 2011

Iphiclides feisthamelii

Lugar: Pardollán - Rubiá

Data: Xuño 2011

Autor: Rafael Estévez

Eiruga en fase L3