Iphiclides feisthamelii (Duponchel, 1832)

Información da fotografía

Lugar: Verín

Data: Maio 2013

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Lugar: Barro - Pontevedra

Data: 02 novembro 2013

Autor: Elsa Busto Magdalena

Información da fotografía

Lugar: Barro - Pontevedra

Data:01 febreiro 2014

Autor: Elsa Busto Magdalena

Información da fotografía

Lugar: A Estrada

Data: 24 de maio do 2013

Autor: Damián Porto (Natur Galicia)

Información da fotografía

Lugar: A Estrada

Data: 27 de xulio de 2011

Autor: Damián Porto (Natur Galicia)

Información da fotografía

Lugar: Serra da Lastra

Data:14/04/2017

Autor: Xosé Bergantiños

Sobre Pyrus pyraster (pereira brava), estaba eu presente durante a posta.

Información da fotografía

Lugar: Serra da Lastra

Data: 15/05/2016

Autor: Xosé Bergantiños