Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758)

Información da fotografía

Lugar: Verín

Data: Marzo 2012

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Lugar: Monterrei

Data: Marzo 2012

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Lugar: Vigo

Data: xulio 2010

Autor: Rafael Estévez

Información da fotografía

Lugar: O Courel

Data: agosto 2011

Autor: Rafael Estévez