Xénero Eristalis

Suborden Brachycera/ Cyclorrhapha/ Syrphidae/ Eristalinae/ Eristalis spec.

No Catálogo dos Diptera da penínisula ibérica están descritas as seguintes especies de Eristalis (en negrita as especies fotografadas):

Eristalis alpinus (Panzer, 1798)

Eristalis arbustorum (Linnaeus, 1758)

Eristalis cryptarum (Fabricius, 1794)

Eristalis horticola (De Geer, 1776)

Eristalis interruptus (Poda, 1761)

                                   = nemorum aut. nec. (Linnaues, 1758)

Eristalis intricarius (Linnaeus, 1758)

Eristalis jugorum (Egger, 1858)

Eristalis pertinax (Scopoli, 1763)

Eristalis rupium (Fabricius, 1805)

Eristalis similis (Fallen, 1817)

                          = pratorum (Meigen, 1822)

Eristalis tenax (Linnaeus, 1758)

Que teña coñecemento ademáis das aquí presentadas Eristalis pertinax (Scopoli, 1763) está citada na Serra do Courel.

Son sírfidos que se asemellan máis ás abellas que ás avespas, de tamaño grande e robustos.

Eristalis arbustorum (Linnaeus, 1758)

Eristalis horticola (De Geer, 1776)

Eristalis nemorum (Linnaeus, 1758)

Eristalis similis (Fallén, 1817)

Eristalis tenax (Linnaeus, 1758)

Deja un comentario

Debes iniciar sesión para escribir un comentario.