Vespa crabro (Linnaeus, 1758)

Phylum ARTHROPODA/Subphylum HEXAPODA/Clase Insecta/Orden Hymenoptera/Suborden APOCRITA/Sección ACULEATA/Superfamilia VESPOIDEA/Familia VESPIDAE/Subfamilia Vespinae/Vespa crabro/

Como avespa é grande e robusta e con un zunzún intimidante. Zuga o néctar das flores e caza presas (as moscas son a súa presa preferida) para as súas larvas que moitas veces ten un niño no furado dunha árbore ou un muro. Vo incansable entre herbas e matorrais pousándose pouco e ás veces achégandose as colmeas porque gosta do mel e das abellas.

Distribución euroasiática.

Identificación confirmada en Biodiversidad Virtual.

Deja un comentario

Debes iniciar sesión para escribir un comentario.