Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)

Información da fotografía

Lugar: Verín

Data: 27 maio 2010

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Lugar: A Mezquita

Data: 10 xullo 2010

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Lugar: A Mezquita

Data: 10 xullo 2010

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Lugar: Monterrei

Data: 02/02/2016

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Lugar: Santa María de Oia

Data: Xulio 2017

Autor: Rafael Estévez

Eiruga en fase L3

Información da fotografía

Lugar: Santa María de Oia

Data: Xulio 2017

Autor: Rafael Estévez

Eiruga en fase L4

Información da fotografía

Lugar: Santa María de Oia

Data: Xulio 2017

Autor: Rafael Estévez

Eiruga en fase L5

Información da fotografía

Lugar: Santa María de Oia

Data: Xulio 2017

Autor: Rafael Estévez

Eiruga en fase L5

Información da fotografía

Lugar: Santa María de Oia

Data: Xulio 2017

Autor: Rafael Estévez

Pre-pupa

Información da fotografía

Lugar: Santa María de Oia

Data: Xulio 2017

Autor: Rafael Estévez

Pre-pupa

Información da fotografía

Lugar: Santa María de Oia

Data: Xulio 2017

Autor: Rafael Estévez

Pupa