Tortricoidea

Información da fotografía

Especie: Agapeta zoegana (Linnaeus, 1767)

Lugar: Mañón

Data: 2013

Autor: Antonio Martínez Pernas

Información da fotografía

Especie: Cydia pomonella (Linnaeus, 1758)

Lugar: Mañón

Data:

Autor: Antonio Martínez Pernas

Información da fotografía

EspecieArchips podana (Scopoli , 1763)

Lugar: Mañón

Data:

Autor: Antonio Martínez Pernas

Información da fotografía

Especie: Eucosma conterminana (Guenee, 1845)

Lugar: Mogor

Data: 04/08/2011

Autor: Antonio Martínez Pernas

Información da fotografía

Especie: Grapholita sp (identificada como Grapholita orobana (Treitschke, 1830) en Observation.org.)

Lugar: Rubiá

Data: 16/04/2011

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Especie: Tortricodes alternella (Denis & Schiffermuller, 1775)

Lugar: Monterrei

Data: 05/03/2012

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Especie: Tortricodes alternella (Denis & Schiffermuller, 1775)

Lugar: Monterrei

Data: 14/03/2012

Autor: Xosé Bergantiños