Symphyta: eirugas

As eirugas dos sínfitos gardan un certo parecido con algunhas dos lepidópteros polo que xa me enganei mais dunha vez.

Diferencias: hai que repara nas patas. Nos sínfitos hai 3 pares de patas verdadeiras e outras 6, 7 ou ata 8 pares de patas falsas, mentras que as larvas dos lepidópteros teñen 3 pares de patas verdadeiras e so 5 pares de pseudopatas.

A outra diferencia está na falta nos sínfitos dos pequenos ganchiños nas patas que presentan os morrións (eiruga no sur de Ourense) de bolboreta

Similar a algunha especie de Arge, de Pristiphora sp. e Pteronidea (Tenthredinidae).

A máis parecida que vin é Tenthredo scrophulariae pero tamén ás de Abia sp. e algunha Cimbex sp.

Parecida a algunha de Dolerus sp. e Apethymus sp.

Deja un comentario

Debes iniciar sesión para escribir un comentario.