Subfamilia Acronictinae

Información da fotografía

Genus Acronicta

Especie: Acronicta (Acronicta) leporina (Linnaeus, 1758)

Lugar: Ourense

Data: 2014

Autor: Grupo CA. IMA.NA.

Información da fotografía

Genus Acronicta

Especie: Acronicta (Acronicta) leporina (Linnaeus, 1758)

Lugar: O Barqueiro

Data: 28/08/2011

Autor: Antonio Martínez Pernas

Información da fotografía

Genus Acronicta

EspecieAcronicta (Triaena) psi (Linnaeus, 1758)

Lugar: O Barqueiro

Data: 04/07/2011

Autor: Antonio Martínez Pernas

Información da fotografía

Genus Acronicta

EspecieAcronicta (Viminia) rumicis (Linnaeus, 1758)

Lugar: O Barqueiro

Data: 04/07/2011

Autor: Antonio Martínez Pernas

Información da fotografía

Genus Acronicta

EspecieAcronicta (Viminia) rumicis (Linnaeus, 1758)

Lugar: Guitiriz

Data: 06/09/2023

Autor: Xosé Otero

Información da fotografía

Genus Acronicta

EspecieAcronicta (Viminia) rumicis (Linnaeus, 1758)

Lugar: Verín

Data: 14/07/2015

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Genus Craniophora

EspecieCraniophora ligustri ([Denis et Schiffermüller], 1775)

Lugar: Guitiriz

Data: 26/06/2023

Autor: Xosé Otero

Información da fotografía

Genus Moma

EspecieMoma alpium (Osbeck, 1778)

Lugar: Guitiriz

Data: 14/06/2023

Autor: Xosé Otero

Deja un comentario

Debes iniciar sesión para escribir un comentario.