Scolia hirta (Schrank 1781)

Phylum ARTHROPODA/Subphylum HEXAPODA/Clase Insecta/Orde Hymenoptera/Suborde APOCRITA/Sección ACULEATA/Superfamilia VESPOIDEA/Familia SCOLIIDAE/Scolia

Como a anterior parásita de escarabellos e polinizadora. De maior tamaño que a Scolia sexmaculata.
Fotografiada á beira do Río Támega, no concello de Verín, a primeiros de setembro de 2011.
Identificada en BV

Deja un comentario

Debes iniciar sesión para escribir un comentario.