Pyrgus carthami (Hübner, 1813)

Información da fotografía

Lugar: O Courel

Data: 02 xulio 2011

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Lugar: Serra do Eixe

Data: xuño 2014

Autor: Rafael Estévez

Información da fotografía

Lugar: Serra do Eixe

Data: xuño 2014

Autor: Rafael Estévez

Información da fotografía

Lugar: Serra do Eixe

Data: xuño 2014

Autor: Rafael Estévez