Polyommatus coridon (Poda, 1761)

Información da fotografía

Lugar: Rubiá

Data:15/08/2013

Autor: Xosé Bergantiños

Femia abaixo

Información da fotografía

Lugar: Pedrafita

Data:15/08/2013

Autor: Xosé Bergantiños

Macho

Información da fotografía

Lugar: Pedrafita

Data: 17/07/2010

Autor: Xosé Bergantiños

Macho

Información da fotografía

Lugar: Pedrafita

Data: 13/08/2011

Autor: Xosé Bergantiños

Femia forma singraphoides

Información da fotografía

Lugar: Serra do Courel

Data: 13/08/2011

Autor: Rafael Estévez

Femia forma singraphoides

Información da fotografía

Lugar: Visuña - Serra do Courel

Data: Agosto 2016

Autor: Rafael Estévez

Femia forma singraphoides

Información da fotografía

Lugar: Visuña - Serra do Courel

Data: Agosto 2016

Autor: Rafael Estévez

Femia forma singraphoides

Información da fotografía

Lugar: Visuña - Serra do Courel

Data: Agosto 2016

Autor: Rafael Estévez

Femia forma singraphoides

Información da fotografía

Lugar: Visuña - Serra do Courel

Data: Agosto 2016

Autor: Rafael Estévez

Femia forma singraphoides

Información da fotografía

Lugar: Visuña - Serra do Courel

Data: Agosto 2016

Autor: Rafael Estévez

Femia forma singraphoides

Información da fotografía

Lugar: Visuña - Serra do Courel

Data: Agosto 2016

Autor: Rafael Estévez

Macho

Información da fotografía

Lugar: Visuña - Serra do Courel

Data: Agosto 2016

Autor: Rafael Estévez

Macho

Información da fotografía

Lugar: Visuña - Serra do Courel

Data: Agosto 2016

Autor: Rafael Estévez

Macho

Información da fotografía

Lugar: Moreda - Serra do Courel

Data: Xulio 2013

Autor: Rafael Estévez

Macho