Plebejus idas (Linnaeus, 1761)

Información da fotografía

Lugar: Alto do Couto - Serra do Courel

Data: Xuño 2017

Autor: Rafael Estévez

Información da fotografía

Lugar: Alto do Couto - Serra do Courel

Data: Xuño 2017

Autor: Rafael Estévez

Información da fotografía

Lugar: Alto do Couto - Serra do Courel

Data: Xuño 2017

Autor: Rafael Estévez