Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)

Información da fotografía

Lugar: Monterrei

Data:05/03/2012

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Lugar: Guitiriz

Data: 19/10/2014

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Lugar: Verín

Data: 24/05/2014

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Lugar: Rubiá

Data: 27/03/2010

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Lugar: Vigo

Data: Abril 2014

Autor: Rafael Estévez