Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)

Información da fotografía

Lugar: Verín

Data: 28 abril 2014

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Lugar: Verín

Data: 23 marzo 2012

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Lugar: Oimbra

Data: 17/05/2016

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Lugar: Oimbra

Data: 13/07/2016

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Lugar: Oimbra

Data: 07/04/2017

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Lugar: Verín

Data: 19/08/2017

Autor: Xosé Bergantiños