Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)

Información da fotografía

Lugar: Rubiá

Data: 13/04/2017

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Lugar: Monterrei

Data:02/02/2016

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Lugar: Verín

Data: 24/04/2014

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Lugar: Verín

Data: 11/03/2012

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Lugar: Monterrei

Data: 21/09/2015

Autor: Xosé Bergantiños