Laeosopis roboris (Esper, 1789)

Información da fotografía

Lugar: Rubiá

Data: 22/06/2013

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Lugar: Laza

Data: 19/07/2013

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Lugar: Serra do Courel

Da0 07/2010

Autor: Rafael Estévez

Información da fotografía

Lugar: Serra do Courel

Data: 07/2010

Autor: Rafael Estévez

Información da fotografía

Lugar: Serra do Courel

Da0 06/2017

Autor: Rafael Estévez

Información da fotografía

Lugar: Serra do Courel

Da0 06/2017

Autor: Rafael Estévez