Gomphus graslinii (Rambur, 1842)

Especie en peligro de extinción.

Moi escasa, sen citas que coñeza desde o 2007. Moi localizada no río Cabe, Monforte e Pantón e no río Avia, Avión.

Díficil identificala con semellante ilustración por iso copio o que din aquí:

«Gónfido caracterizado polas súas amplas liñas negras nas áreas antehumeral e humeral do tórax. As súas patas son maioritariamente negras, agás as coxas, que son amarelas, e os fémures, que teñen raias amarelas. O apéndice anal superior dos machos é moi visible e distíngueo do resto das especies deste xénero; No caso das femias, a característica que nos axuda a identificar a especie é tanto a forma como o tamaño da placa vulvar».

«En España parece preferir as augas correntes máis ben lentas (con fondos máis bien terrosos),
cauces medios (entre 1 y 4 m de anchura), coas marxes asombradas e o centro soleado, con vexetación emerxente nas beiras, e sin estiaxe das augas. Os machos patrullan as beiras do río, voando a un metro sobre as uguas.»

Para saber máis da libélula haberá que comprar o libro de Askew, R.R. 1988. The dragonflies of Europe. Harley Books, Colchester. 291 pag ou o de Klaus-Douwe B. Dijkstra, Guía de Campo de las libélulas de España y de Europa.

Para saber da súa situación na península ibérica.

Deja un comentario

Debes iniciar sesión para escribir un comentario.