Eristalinus spec.

Ademáis das tre especies presentadas en Galicia voa unha outra especie: Eristalinus sepulchralis (Linnaeus, 1758) bastante parecida con E. aeneus (Scopoli, 1763). Son as catro especies presentes en territorio europeo.

Eristalinus aeneus (Scopoli, 1763)

Ambiente preferido: perto da auga doce.

Voa moi rápido e baixo, sobre a vexetación do chan e aséntase no terreo espido e na rocha, así como na vexetación.

Flores visitadas: compostos amarelos, umbelíferos brancas, Aster, Berteroa incana, Cistus, Origanum, Salix repens, Taraxacum.

Voa entre abril ata outubro.

Eristalinus megacephalus (Rossi, 1794)

Adoita esta perto da auga doce, canles, ribeiras en campo aberto; lagoas costeiras.

Voar rápido arredor da vexetación de ribeira.

Visita flores de Solidago (e Foeniculum spec. polo que se ve na foto).

Período de voo: marzo ata outubro.

Eristalinus taeniops (Wiedemann), 1818

Vese no bosque, en terreo aberto, na auga

doce ou chegar a pequenos regatos para beber

durante en días quentes. Van ás umbelíferos;

Calluna vulgaris, Cistus, Daphne, Eryngium,

Hedera, Mentha, Rubus, Senecio, Solidago.

Voa de abril ata outubro.

Deja un comentario

Debes iniciar sesión para escribir un comentario.