Corynis obscura (complex) (Fabricius, 1775)

Hymenoptera/ Symphyta/ Tenthredinoidea/ Cimbicidae / Corynis spec.

Hai unha especie con nome Corynis obscura (Fabricius, 1775) pero moi similar a outras . Supoño que , por iso en BV, prefiren falar de Corynis obscura complex onde se engloban todas as especies de apariencia similar que non sería posible diferenciar por foto.

 

Deja un comentario

Debes iniciar sesión para escribir un comentario.