Colias alfacariensis (Ribbe, 1905)

Información da fotografía

Lugar: Rubiá (Ourense)

Data: Xullo 2011

Autor: Rafael Estévez

Información da fotografía

Lugar: Rubiá (Ourense)

Data: Maio 2013

Autor: Rafael Estévez

Información da fotografía

Lugar: Serra da Enciña da Lastra

Data: 22 xuño 2014

Autor: Elsa Busto Magdalena

Información da fotografía

Lugar: Serra da Enciña da Lastra

Data: 22 xuño 2014

Autor: Elsa Busto Magdalena

Información da fotografía

Lugar: Serra da Enciña da Lastra

Data: 16 xuño 2017

Autor: Xosé Bergantiños