Blog

Gryllus campestris (Linnaeus, 1758)

Por Xosé Bergantiños | 17/04/2024

Suborde Ensifera/Familia Gryllidae/ Subfamilia Gryllinae/ Tribu Gryllini/ Xénero Gryllus

Ler máis

Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758)

Por Xosé Bergantiños | 09/04/2024

Suborde Ensifera/Superfamilia Tettigonioidea/Familia Tettigoniidae/Subfamilia Tettigoniinae/Tribu Tettigoniini/Xénero Tettigonia/ Esta carricanta debe ser a máis común no país ou polo menos a que máis veces levo retratado.

Ler máis

Metrioptera ambigua (Pfau, 1986)

Por Xosé Bergantiños | 08/04/2024

Suborde Ensifera/Superfamilia Tettigonioidea/Familia Tettigoniidae/Subfamilia Tettigoniinae/Tribu Platycleidini/Xénero Metrioptera

Ler máis

Ephippiger diurnus (Dufour, 1841)

Por Xosé Bergantiños | 07/04/2024

Suborde Ensifera/Superfamilia Tettigonioidea/Familia Tettigoniidae/Subfamilia Bradyporinae/ Ephippiger spec.

Ler máis

Lluciapomaresius asturiensis (Bolívar, 1898)

Por Xosé Bergantiños | 06/04/2024

Suborde Ensifera/Superfamilia Tettigonioidea/Familia Tettigoniidae/Subfamilia Bradyporinae/Tribu Ephippigerini/Xénero Lluciapomaresius Os dous exemplares foron identificados en Biodiversidade Virtual pero este segundo leva diante un cf. (a comparar ou por confirmar) coa seguinte explicación por parte de José Ramón Correas: «Es difícil separar L. asturiensis, L. anapaulae y L. nobrei suponiendo además que no tengamos sinonimias entre estas especies.«…

Ler máis

Neocallicrania selligera selligera (Charpentier, 1825)

Por Xosé Bergantiños | 05/04/2024

Suborde Ensifera/Superfamilia Tettigonioidea/Familia Tettigoniidae/Subfamilia Bradyporinae/Tribu Ephippigerini/Xénero Neocallicrania As dúas fotos feitas en Xullo de 2010, a de riba (macho) en Verín e a de baixo (femia) en Castrelo do Val.

Ler máis

Pezotettix giornae (Rossi, 1794)

Por Xosé Bergantiños | 05/04/2024

Suborde Caelifera/Superfamilia Acridoidea/Familia Acrididae/Subfamilia Pezotettiginae/Xénero Pezotettix

Ler máis

Anacridium aegyptum (Linnaeus, 1764)

Por Xosé Bergantiños | 03/04/2024

Suborde Caelifera/ Superfamilia Acridoidea/ Familia Acrididae/ Subfamilia Cyrtacanthacridinae/ Xénero Anacridium A saltón (que non carricanta) de maior tamaño da península ibérica.

Ler máis

Sphingonotus caerulans caerulans (Linnaeus, 1767)

Por Xosé Bergantiños | 02/04/2024

Suborde Caelifera/Superfamilia Acridoidea/Familia Acrididae/Subfamilia Locustinae/Sphingonotus spec.

Ler máis

Dociostaurus jagoi occidentalis (Soltani, 1978)

Por Xosé Bergantiños | 01/04/2024

Suborde Caelifera/ Superfamilia Acridoidea/ Familia Acrididae/ Subfamilia Gomphocerinae/ Género Dociostaurus/ Subgénero Kazakia Por se alguén o quere identificar polo «canto»

Ler máis