Anthocharis belia sub. euphenoides (Staudinger, 1869)

Información da fotografía

Lugar: Campelo - Seoane do Courel

Data: Maio 2015

Autor: Rafael Estévez

Información da fotografía

Lugar: Courel

Data: Abril 2015

Autor: Rafael Estévez

Información da fotografía

Lugar: O Courel

Data: 09 xuño 2013

Autor: Elsa Busto Magdalena

Femia.

Información da fotografía

Lugar: O Courel

Data: 09 xuño 2013

Autor: Elsa Busto Magdalena

Macho.

Información da fotografía

Lugar: Serra da Enciña da Lastra

Data: 27 Abril 2014

Autor: Elsa Busto Magdalena

Eiruga

Información da fotografía

Lugar: Serra do Courel

Data: Abril 2010

Autor: Rafael Estévez

Eiruga en fase L5

Información da fotografía

Lugar: Serra do Courel

Data: Abril 2010

Autor: Rafael Estévez

Eiruga en fase L5

Información da fotografía

Lugar: Serra do Courel

Data: Maio 2010

Autor: Rafael Estévez

Pupa

Información da fotografía

Lugar: Serra da Enciña da Lastra

Data: 16/05/2016

Autor: Xosé Bergantiños

Macho

Información da fotografía

Lugar: Serra do Courel

Data: 18/06/2016

Autor: Xosé Bergantiños

Femia

Información da fotografía

Lugar: Serra do Courel

Data: 18/06/2016

Autor: Xosé Bergantiños

Femia

Información da fotografía

Lugar: Serra do Courel

Data: Maio 2017

Autor: Rafael Estévez

Femia

Información da fotografía

Lugar: Pardollán - Rubiá

Data: Maio 2017

Autor: Rafael Estévez

Macho

Información da fotografía

Lugar: Serra do Courel

Data: Maio 2017

Autor: Rafael Estévez

Macho

Información da fotografía

Lugar: Serra do Courel

Data: Maio 2011

Autor: Rafael Estévez

Macho

Información da fotografía

Lugar: Serra do Courel

Data: Maio 2017

Autor: Rafael Estévez

Macho

Información da fotografía

Lugar: Prados de Campelo; Savane do Courel

Data: 02/06/2012

Autor: Xan G. Muras

Femia