Saturniidae

Información da fotografía

Especie: Aglia tau (Linnaeus 1758)

Lugar: Cabanas

Data: 20 Maio 2011

Autor: Antonio Martínez Pernas

Información da fotografía

EspecieSaturnia pavonia (Linnaeus, 1758)

Lugar: Sobrado dos Monxes

Data: 19 Abril 2009

Autor: Eva Villares

Información da fotografía

EspecieSaturnia pyri (Denis & Schiffermüller, 1775)

Lugar: Verín

Data: 13 Maio 2016

Autor: F. Serrulla