Olá

Por un venturoso 2018 para todos!

Macho de Calopteryx xanthostoma fotografado na Ínsua de San Roque, na Terra Cha, o 24/06/2017.