Calameuta (Calameuta) pygmaea (Poda, 1761)

As fotos están feitas en Verín: a da esquina superior dereita en maio 2010 e as outras en maio 2014.

Viven en hábitats de gramíneas bravas e cultivadas. Pódese atopar en prados, camposas, pero tamén marismas, xunqueiras. No caso das fotos estaba nun terra de labor abandonada.