Arctiinae

Información da fotografía

Especie: Arctia caja (Linnaeus, 1758)

Lugar: Betanzos

Data:Agosto 2009

Autor: Belén Amarante

Información da fotografía

Especie: Arctia caja (Linnaeus, 1758)

Lugar: Aranga

Data: Xullo 2013

Autor: Belén Amarante

Información da fotografía

Especie: Arctia caja (Linnaeus, 1758)

Lugar: Castro Caldelas

Autor: Grupo CA.IMA.NA

Información da fotografía

EspecieArtimelia latreillei (Godart, 1823)

Lugar: Videferre (Oimbra)

Data: 03 Abril 2016

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Especie: Callimorpha dominula ((Linnaeus, 1758))

Lugar: O Courel

Data: 28 xullo 2012

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Especie: Coscinia cribaria ((Linnaeus, 1758))

Lugar: Paderne

Data: 03 Agosto 2012

Autor: Belén Amarante

Información da fotografía

Especie: Coscinia cribaria ((Linnaeus, 1758))

Lugar: Paderne

Data: 03 Agosto 2012

Autor: Belén Amarante

Información da fotografía

Especie: Coscinia striata ((Linnaeus, 1758))

Lugar: A Mezquita

Data: 31 Maio 2010

Autor: Xosé Bergantiños

Femia

Información da fotografía

Especie: Coscinia striata ((Linnaeus, 1758))

Lugar: Verín

Data: 25 Maio 2011

Autor: Xosé Bergantiños

Macho

Información da fotografía

Especie: Coscinia striata ((Linnaeus, 1758))

Lugar: Castrelo do Val

Data: 31 Maio 2010

Autor: Xosé Bergantiños

Macho

Información da fotografía

Especie: Cymbalophora pudica ((Esper, 1785)))

Lugar:  Coirós

Data: 03 Setembro 2007

Autor: Belén Amarante

Información da fotografía

Especie: Cymbalophora pudica ((Esper, 1785)))

Lugar:  Cospeito

Data: 11 Setembro 2012

Autor: X. Otero

Información da fotografía

Especie: Cymbalophora pudica ((Esper, 1785)))

Lugar:  Begonte

Data: 12 Setembro 2011

Autor: X. Otero

Información da fotografía

Especie: Diaphora mendica ((Clerk, 1759)))

Lugar: Betanzos

Data: 21 Maio 2009

Autor: Belén Amarante

Información da fotografía

Especie: Diaphora mendica ((Clerk, 1759)))

Lugar: Oimbra

Data: 15 Abril 2011

Autor:Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Especie: Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758)

Lugar: Verín

Data: 27 Maio 2010

Autor:Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Especie: Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758)

Lugar: Begonte

Data: 25 Maio 2017

Autor:Xosé Otero

Información da fotografía

Especie: Eilema caniola (Hübner, 1808)

Lugar:Coirós

Data: 09 Agosto 2011.

Autor: Belén Amarante

Información da fotografía

Especie: Eilema caniola (Hübner, 1808)

Lugar:Coirós

Data: 09 Agosto 2011.

Autor: Belén Amarante

Información da fotografía

Especie: Eilema caniola (Hübner, 1808)

Autor: Antonio Martínez Pernas

Información da fotografía

Especie: Eilema depressa (Esper, 1787)

Lugar:Mogor

Data: 29 xullo 2011.

Autor: Antonio Martínez Pernas

Información da fotografía

Especie: Eilema lurideola Zincker, 1817)

Lugar Castro Caldelas

Autor: Grupo CA.IMA.NA

Información da fotografía

Especie: Eilema lurideola (Zincker, 1817)

Lugar Coirós

Data: 18 Agosto 2011

Autor: Belén Amarante

Información da fotografía

Especie: Eilema lurideola (Zincker, 1817)

Lugar Coirós

Data: 18 Agosto 2011

Autor: Belén Amarante

Información da fotografía

Especie: Eilema sororcula (Hufnagel, 1766)

Lugar: Coirós

Data: 09 xullo 2009

Autor: Belén Amarante

Información da fotografía

Especie: Eilema sororcula (Hufnagel, 1766)

Data:10 xuño 2012

Autor: Antonio Martínez Pernas

Información da fotografía

Especie: Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)

Lugar: Paderne

Data: 23 Agosto 2007

Autor: Belén Amarante

Información da fotografía

Especie: Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)

Lugar: Mogor

Data: 29 Xullo 2011

Autor: Antonio Martínez Pernas

Información da fotografía

Especie: Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)

Lugar: Cospeito

Data: 22 Agostoo 2021

Autor: Xosé Otero

Información da fotografía

Especie: Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)

Lugar:A Veiga

Data:  12 Agosto 2017

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Especie: Hyphoraia dejeani (Godart, 1822)

Lugar: Betanzos

Data: 28 maio 2012

Autor: Belén Amarante

Información da fotografía

Especie: Hyphoraia dejeani (Godart, 1822)

Lugar: Cospeito

Data: 21 maio 2022

Autor: Xosé Otero

Información da fotografía

Especie: Lithosia quadra (Linnaeus, 1758)

Lugar: Betanzos

Data: 21 Setembro 2012

Autor: Belén Amarante

Información da fotografía

Especie: Lithosia quadra (Linnaeus, 1758)

Lugar: Paderne

Data: 13 Setembro 2013

Autor: Belén Amarante

Información da fotografía

Especie: Miltochristia miniata (Forster, 1771)

Lugar: Betanzos

Data: 06 Xullo 2010

Autor: Belén Amarante

Información da fotografía

Especie: Miltochristia miniata (Forster, 1771)

Lugar: Coirós

Data: 09 Xullo 2010

Autor: Belén Amarante

Información da fotografía

Especie: Miltochristia miniata (Forster, 1771)

Lugar: Coirós

Data: 21 Xuño 2011

Autor: Antonio Martínez Pernas

Información da fotografía

Especie: Miltochristia miniata (Forster, 1771)

Lugar: Cospeito

Data: 12 Agosto 2021

Autor: Xosé Otero

Información da fotografía

Especie: Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758)

Lugar: Betanzos

Data: 15 Xullo 2013

Autor: Belén Amarante

Información da fotografía

Especie: Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758)

Lugar: Betanzos

Data: 09 Agosto 2012

Autor: Belén Amarante

Información da fotografía

Especie: Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758)

Lugar: O Grove

Data: 06 Abril 2014

Autor: Elsa Busto Magdalena

Información da fotografía

Especie: Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758)

Autor: Antonio Martínez Pernas

Información da fotografía

Especie: Setina sp. (Schrank, 1802)

Lugar: A Veiga

Data: 19 Xuño 2011

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Especie: Spilosoma lubricipeda (Linnaeus, 1758)

Lugar: Betanzos

Data: 10 Xuño 2009

Autor: Belén Amarante

Información da fotografía

EspecieSpilosoma lubricipeda (Linnaeus, 1758)

Lugar: Betanzos

Data: 10 Xuño 2009

Autor: Belén Amarante

Información da fotografía

EspecieSpilosoma lubricipeda (Linnaeus, 1758)

Autor: Antonio Martínez Pernas

Información da fotografía

EspecieSpilosoma lubricipeda (Linnaeus, 1758)

Lugar: Verín

Data: 29 Abril 2016

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Especie: Spilosoma lutea (Hufnagel, 1766)

Lugar: O Grove

Data: -19 Agosto 2009

Autor: Belén Amarante

Información da fotografía

Especie: Spilosoma lutea (Hufnagel, 1766)

Lugar: O Grove

Data: -19 Agosto 2009

Autor: Belén Amarante

Información da fotografía

Especie: Spilosoma lutea (Hufnagel, 1766)

Autor:Antonio Martínez Pernas

Información da fotografía

Especie: Spilosoma lutea (Hufnagel, 1766)

Data: 09 Xuño 2012

Autor:Antonio Martínez Pernas

Información da fotografía

Especie: Spilosoma lutea (Hufnagel, 1766)

Lugar: Cospeito

Data: 24 Agosto 2022

Autor: Xosé Otero

Información da fotografía

Especie: Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758)

Lugar: Rubiá

Data: 02 Maio 2010

Autor: Belén Amarante

Información da fotografía

Especie: Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758)

Lugar: Cospeito

Data: 12 Xuño 2007

Autor: Ana Iglesias

Información da fotografía

Especie: Utetheisa pulchella (Linnaeus, 1758)

Lugar: Bergondo

Data: 23 Outubro 2005

Autor: Belén Amarante

Información da fotografía

Especie: Utetheisa pulchella (Linnaeus, 1758)

Autor: Elsa Busto Magdalena