Zerynthia rumina (Linnaeus, 1758)

Información da fotografía

Lugar: Monterrei

Data: 14 marzo 2012

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Lugar: Monterrei

Data: 12 marzo 2012

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Lugar: Serra do Courel

Data: 12 maio 2014

Autor: Elsa Busto Magdalena

Información da fotografía

Lugar: Verín

Data: 02 maio 2014

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Lugar: Tomiño

Data: abril 2009

Autor: Rafael Estévez

Información da fotografía

Lugar: Cabo Estai - Coruxo

Data: abril 2010

Autor: Rafael Estévez

Información da fotografía

Lugar: Rubiá

Data: abril 2013

Autor: Rafael Estévez

Información da fotografía

Lugar: Monterrei

Data: abril 2008

Autor: Rafael Estévez

Información da fotografía

Lugar: Monterrei

Data: abril 2008

Autor: Rafael Estévez

Información da fotografía

Lugar: Tomiño

Data: abril 2009

Autor: Rafael Estévez

Información da fotografía

Lugar: Monterrei

Data: abril 2010

Autor: Rafael Estévez

Información da fotografía

Lugar: Riós

Data: 12 maio 2024

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Lugar: Tomiño

Data: maio 2010

Autor: Rafael Estévez

Información da fotografía

Lugar: Oimbra

Data: 04/06/2017

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Lugar: Gondomar

Data: marzo 2010

Autor: Rafael Estévez

Información da fotografía

Lugar: Vigo

Data: Marzo 2010

Autor: Rafael Estévez

Pupa

Información da fotografía

Data: emerxencia de 2018

Autor: Rafael Estévez

Información da fotografía

Data: emerxencia de 2018

Autor: Rafael Estévez

Información da fotografía

Data: emerxencia de 2018

Autor: Rafael Estévez

Información da fotografía

Data: emerxencia de 2018

Autor: Rafael Estévez

Información da fotografía

Data: emerxencia de 2018

Autor: Rafael Estévez

Información da fotografía

Data: emerxencia de 2018

Autor: Rafael Estévez