Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)

Información da fotografía

Lugar: Monterrei

Data: Febreiro 2012

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Lugar: Monterrei

Data: 21 xuño 2010

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Lugar: Riós

Data: 21 xullo 2013

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Lugar: Begonte

Data: 13/04/2017

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Lugar: Oimbra

Data: 03/06/2017

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Lugar: VIgo

Data: Marzo 2017

Autor: Rafael Estévez

Eiruga en fase L2

Información da fotografía

Lugar: Vigo

Data: Marzo 2017

Autor: Rafael Estévez

Eiruga en fase L5

Información da fotografía

Lugar: Vigo

Data: Abril 2017

Autor: Rafael Estévez

Crisálida

Información da fotografía

Lugar: Vigo

Data: Abril 2017

Autor: Rafael Estévez

Emerxencia

Información da fotografía

Lugar: Vigo

Data: Abril 2017

Autor: Rafael Estévez

Emerxencia

Información da fotografía

Lugar: Vigo

Data: Abril2017

Autor: Rafael Estévez

Emerxencia

Información da fotografía

Lugar: Vigo

Data: Abril 2017

Autor: Rafael Estévez

Emerxencia