Tineoidea

Información da fotografía

Especie: Epichnopterix plumella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Lugar: Oimbra

Data: 22 abril 2016

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Especie: Bankesia conspurcatella (Zeller, 1850)

Lugar: Monterrei

Data: 05/03/2012

Autor: Xosé Bergantiños