Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)

Información da fotografía

Lugar: Riós

Data: 21 xullo 2013

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Lugar: Castrelo do Val

Data: 25 xullo 2013

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Lugar: Guitiriz

Data: 14 xullo 2013

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Lugar: A Mezquita

Data:xullo 2013

Autor: Rafael Estévez

Información da fotografía

Lugar: Serra do Eixe

Data: 11/06/2007

Autor: Rafael Estévez

Información da fotografía

Lugar: Serra do Xistral

Data: 07/2010

Autor: Rafael Estévez