Pyrgus serratulae (Rambur, 1840)

Información da fotografía

Lugar: O Courel

Data: xuño 2012

Autor: Rafael Estévez

Información da fotografía

Lugar: O Courel

Data: xuño 2013

Autor: Rafael Estévez

Información da fotografía

Lugar: O Courel

Data: xulio 2010

Autor: Rafael Estévez

Información da fotografía

Lugar: O Courel

Data: xuño 2011

Autor: Rafael Estévez