Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)

Información da fotografía

Lugar: Monterrei

Data: Marzo 2012

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Lugar: Monterrei

Data: Febreiro 2012

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Lugar: Monterrei

Data: Febreiro 2012

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Lugar: Monterrei

Data: Febreiro 2012

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Lugar: Serra da Enciña da Lastra

Data: 13/04/2014

Autor: Elsa Busto Magdalena

Posta de ovos.

Información da fotografía

Lugar: Serra da Enciña da Lastra

Data: 13/04/2014

Autor: Elsa Busto Magdalena

Posta de ovos.

Información da fotografía

Lugar: Serra da Enciña da Lastra

Data: 13/04/2014

Autor: Elsa Busto Magdalena

Posta de ovos.

Información da fotografía

Lugar: Serra da Enciña da Lastra

Data: Maio 2013

Autor: Rafael Estévez

Eiruga en fase L2

Información da fotografía

Lugar: Serra da Enciña da Lastra

Data: 27/04/2014

Autor: Elsa Busto Magdalena

 

Información da fotografía

Lugar: Serra da Enciña da Lastra

Data: 27/04/2014

Autor: Elsa Busto Magdalena

 

Información da fotografía

Lugar: Xinzo de Limia

Data: 07/2009

Autor: Rafael Estévez

 

Información da fotografía

Lugar: Da Serra da Enciña da Lastra Data: Maio 2017

Autor: Rafael Estévez  

Crisálida

Información da fotografía

Lugar: Da Serra da Enciña da Lastra

Data: Maio 2017

Autor: Rafael Estévez  

Emerxencia

Información da fotografía

Lugar: Da Serra da Enciña da Lastra

Data: Maio 2017

Autor: Rafael Estévez  

Emerxencia

Información da fotografía

Lugar: Da Serra da Enciña da Lastra

Data: Maio 2017

Autor: Rafael Estévez  

Emerxencia