Melitaea parthenoides (Keferstein, 1851)

Información da fotografía

Lugar: Alto do Couto - Serra do Courel

Data: Xulio 2013

Autor: Rafael Estévez

Eiruga en fase L3

Información da fotografía

Lugar: Pedrafita do Cebreiro

Data: 17 xulio 2010

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Lugar: Serra de Ancares

Data: 18 xulio 2010

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Lugar: Pedrafita do Cebreiro

Data: 17 xulio 2010

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Lugar: Rubiá

Data: 06/2010

Autor: Rafael Estévez

Femia

Información da fotografía

Lugar: Serra do Courel

Data: 06/2010

Autor: Rafael Estévez

 

Información da fotografía

Lugar: Cruz do Outeiro - Serra do Courel

Data: 06/2012

Autor: Rafael Estévez

 

Información da fotografía

Lugar: Baiona

Data: Xuño 2015

Autor: Rafael Estévez

Exemplar aberrante

 

Información da fotografía

Lugar: Baiona

Data: Xuño 2015

Autor: Rafael Estévez

Exemplar aberrante