Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)

Información da fotografía

Lugar: Serra do Courel

Data: 02/07/2011

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Lugar: Serra do Courel

Data: 02/07/2011

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Lugar: Serra do Courel

Data: 26/06/2010

Autor: Rafael Estévez

Información da fotografía

Lugar: Serra do Courel

Data: Xuño 2012

Autor: Rafael Estévez

Posta

Información da fotografía

Lugar: Serra do Courel

Data: 03/08/2014

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Lugar: Pedrafita do Cebreiro

Data:15/08/2013

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Lugar: Serra do Courel

Data:28/07/2012

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Lugar: Serra do Courel

Data:28/07/2012

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Lugar: Pedrafita do Cebreiro

Data: 17/07/2010

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Lugar: Serra do Courel

Data: Xuño 2015

Autor: Rafael Estévez

Información da fotografía

Lugar: prados en Campelo; Savane do Courel

Data: 18/06/2011

Autor: Xan G. Muras

Información da fotografía

Lugar: prados en Campelo; Savane do Courel

Data: 18/06/2011

Autor: Xan G. Muras

Información da fotografía

Lugar: prados en Campelo; Savane do Courel

Data: 09/06/2011

Autor: Xan G. Muras