Lasiommata maera (Linnaeus, 1758)

Información da fotografía

Lugar: Castrelo do Val

Data: 07/07/2014

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Lugar: Castrelo do Val

Data: 25/07/2013

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Lugar: Pedrafita do Cebreiro

Data:23/06/2007

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Lugar: Castrelo do Val

Data: 07/07/2014

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Lugar: Serra do Eixe

Data: 07/2011

Autor: Rafael Estévez

Información da fotografía

Lugar: Serra do Eixe

Data: 12/07/2011

Autor: Rafael Estévez