Lampides boeticus (Linnaeus, 1767)

Información da fotografía

Lugar: Guitiriz

Data: 17 outubro 2013

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Lugar: Guitiriz

Data: 18 setembro 2012

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Lugar: Oimbra

Data: 24 maio 2014

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Lugar: Oimbra

Data: 21 agosto 2016

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Lugar: Verín

Data: 19agosto 2016

Autor: Xosé Bergantiños