Hamearis Lucina (Linnaeus, 1758)

Información da fotografía

Lugar: Pedrafita do Cebreiro

Data: 22/06/2013

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Lugar: Riós

Data: 24/05/2013

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Lugar: Riós

Data: 13/06/2013

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Lugar: O Courel

Data: 25/04/2011

Autor: Rafael Estévez

Información da fotografía

Lugar: O Courel

Data: 30/05/2011

Autor: Rafael Estévez

Información da fotografía

Lugar: O Courel

Data: 23/05/2011

Autor: Rafael Estévez

Información da fotografía

Lugar: O Courel

Data: Maio 2016

Autor: Rafael Estévez

Información da fotografía

Lugar: Serra do Courel

Data: Maio 2010

Autor: Rafael Estévez

Información da fotografía

Lugar: prados en Campelo; Savane do Courel

Data: 03/06/2012

Autor: Xan G. Muras