Glaucopsyche alexis (Poda, 1761)

Información da fotografía

Lugar:O Courel

Data: 05/2010

Autor: Rafael Estévez

Información da fotografía

Lugar: A Estrada

Data: Maio 2011

Autor: Rafael Estévez

Información da fotografía

Lugar:Guitiriz

Data: 04/05/2014

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Lugar: Serra do Courel

Data: 05/2010

Autor: Rafael Estévez

Información da fotografía

Lugar: Serra do Courel

Data: 05/2010

Autor: Rafael Estévez

Información da fotografía

Lugar: Oimbra

Data: 08/05/2017

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Lugar: Oimbra

Data: 08/05/2017

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Lugar: Oimbra

Data:17/05/2016

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Lugar: Oimbra

Data:17/05/2016

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Lugar: Biobra - Rubiá

Data: Maio 2011

Autor: Rafael Estévez

Femia