Crambidae

Información da fotografía

Especie: Anania lancealis (Denis & Schiffermüller, 1775)

Lugar: O Barqueiro

Data: 22 Xuño 2011

Autor: Antonio Martínez Pernas

Información da fotografía

Especie: Agriphila deliella (Hübner, 1813)

Lugar: Cospeito

Data: 06 Setembro 2021

Autor: Xosé Otero

Información da fotografía

Especie: Agriphila geniculea (Haworth, 1811)

Lugar: Cospeito

Data: 06 Setembro 2021

Autor: Xosé Otero

Información da fotografía

Especie: Agriphila selasella (Hübner, 1813)

Lugar: Cospeito

Data: 05 Setembro 2021

Autor: Xosé Otero

Información da fotografía

Especie: Agriphila straminella (Denis & Schiffermüller, 1775).

Lugar: Cospeito

Data: 07 Agosto 2021

Autor: Xosé Otero

Información da fotografía

Especie: Agriphila straminella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Lugar: Cospeito

Data: 05 Agosto 2021

Autor: Xosé Otero

Información da fotografía

Especie: Agriphila straminella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Lugar: Mañón

Data: 17/07/2011

Autor: Antonio Martínez Pernas

Información da fotografía

Especie:Agriphila tristella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Lugar: Cospeito

Data: 28 Agosto 2021

Autor: Xosé Otero

Información da fotografía

Especie: Anania hortulata (Linnaeus, 1758)

Lugar: Begonte

Data: 20 Xulio 2011

Autor: Xosé Otero

Información da fotografía

Especie: Anania verbascalis (Denis & Schiffermüller, 1775)

Lugar: Mogor

Data: 21 Agosto 2011

Autor: Antonio Martínez Pernas

Información da fotografía

Especie: Anarpia incertalis (Duponchel, 1832),

Lugar: Cospeito

Data: 14 Agosto 2021

Autor: Xosé Otero

Información da fotografía

Especie: Ancylolomia disparalis (Hübner, 1825),

Lugar: Cospeito

Data: 13 Agosto 2021

Autor: Xosé Otero

Información da fotografía

Especie: Ancylolomia disparalis (Hübner, 1825),

Lugar: Cospeito

Data: 25 Agosto 2021

Autor: Xosé Otero

Información da fotografía

Especie: Ancylolomia palpella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Lugar: Cospeito

Data: 26 Agosto 2021

Autor: Xosé Otero

Información da fotografía

Especie: Ancylolomia tentaculella (Hübner, 1796)

Lugar: Cospeito

Data: 06 Xuño 2021

Autor: Xosé Otero

Información da fotografía

Especie: Agrotera nemoralis (Scopoli, 1763)

Data: 11 Xuño 2012

Autor: Antonio Martínez Pernas

Información da fotografía

EspecieChrysocrambus craterella (Scopoli, 1763)

Lugar: Pol

Data: 19 Xuño 2021

Autor: Xosé Otero

Información da fotografía

EspecieChrysocrambus dentuellus (Pierce & Metcalfe, 1938)

Lugar: Cospeito

Data: 19 Xulio 2021

Autor: Xosé Otero

Información da fotografía

EspecieChrysoteuchia culmella (Linnaeus, 1758)

Lugar: Cospeito

Data: 15 Agosto 2021

Autor: Xosé Otero

Información da fotografía

EspecieCrambus uliginosellus (Zeller, 1850)

Lugar: Cospeito

Data: 28 Maio 2021

Autor: Xosé Otero

Información da fotografía

EspecieCydalima perspectalis (Walker 1859)

Lugar: Cospeito

Data: 24 Outubro 2021

Autor: Xosé Otero

Información da fotografía

EspecieEudonia angustea (Curtis, 1827)

Lugar: Cospeito

Data: 02 Maio 2022

Autor: Xosé Otero

Información da fotografía

EspecieEudonia delunella (Stainton, 1849)

Lugar: Cospeito

Data: 26 Agosto 2021

Autor: Xosé Otero

Información da fotografía

Especie:  Eudonia lacustrata (Panzer, 1804)

Lugar: Cospeito

Data: 14 Xuño 2021

Autor: Xosé Otero

Información da fotografía

Especie: Eudonia mercurella (Linnaeus, 1758)

Lugar: Cospeito

Data: 07 Agosto 2021

Autor: Xosé Otero

Información da fotografía

EspecieEvergestis forficalis (Linnaeus, 1758)

Lugar: Cospeito

Data: 05 Setembro 2021

Autor: Xosé Otero

Información da fotografía

Especie: Diasemiopsis ramburialis (Duponchel, 1834)

Data: 21 Agosto 2011

Autor: Antonio Martínez Pernas

Información da fotografía

Especie: Diasemiopsis ramburialis (Duponchel, 1834)

Lugar: Cospeito

Data: 04 Xuño 2008

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Especie: Nymphula nitidulata (Hufnagel, 1767)

Lugar: Begonte

Data: 30 Xulio 2011

Autor: Xosé Otero

Información da fotografía

EspeciePediasia ribbeella (Caradja, 1910)

Lugar: Cospeito

Data: 22 Agosto 2011

Autor: Xosé Otero

Información da fotografía

EspeciePyrausta aurata (Scopoli, 1763)

Lugar: Cospeito

Data: 05 Xulio 2020

Autor: Xosé Otero

Información da fotografía

Especie: Pyrausta despicata (Scopoli, 1763)

Lugar: Cospeito

Data: 25 Agosto 2021

Autor: Xosé Otero

Información da fotografía

Especie: Pyrausta despicata (Scopoli, 1763)

Lugar: Riós

Data: 29 Xullo 2016

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Especie: Pyrausta purpuralis (Linnaeus, 1758)

Lugar: Cabanelas, Mañón

Autor: Antonio Martínez Pernas

Información da fotografía

Especie: Pyrausta purpuralis (Linnaeus, 1758)

Lugar: Cospeito

Data: 29 Xuño 2021

Autor: Xosé Otero

Información da fotografía

Especie: Pyrausta purpuralis (Linnaeus, 1758)

Lugar: Fragas de Cambeda. Vimianzo

Data: Xulio 2023

Autor: Orlando Fidalgo

Información da fotografía

Especie: Pyrausta purpuralis (Linnaeus, 1758)

Lugar: O Courel

Data: 23 Maio 2010

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Especie: Udea ferrugalis (Hübner, 1796)

Lugar: Cospeito

Data: 12 Xaneiro 2021

Autor: Xosé Otero

Información da fotografía

Especie: Pyrausta purpuralis (Scopoli, 1763)

Autor: Elsa Busto Magdalena

Información da fotografía

Especie: Pleuroptya ruralis (Scopoli, 1763)

Lugar: O Barqueiro

Data: 21 Xuño 2011

Autor: Antonio Martínez Pernas

Información da fotografía

Especie: Pleuroptya ruralis (Scopoli, 1763)

Autor: Grupo CA. IMA. NA.

Información da fotografía

Especie: Palpita vitrealis (Rossi, 1794)

Lugar: Mogor

Data: 24 Agosto 2011

Autor: Antonio Martínez Pernas

Información da fotografía

Especie: Udea ferrugalis(Hubner 1796)

Lugar: O Barqueiro

Data: 22 Xuño 2011

Autor: Antonio Martínez Pernas

Información da fotografía

Especie: Evergestis forficalis (linnaeus, 1758)

Lugar: Mogor

Data: 29 Agosto 2011

Autor: Antonio Martínez Pernas

Información da fotografía

Especie: Evergestis forficalis (linnaeus, 1758)

Lugar: Mogor

Data: 29 Agosto 2011

Autor: Antonio Martínez Pernas

Información da fotografía

Especie: Cynaeda dentalis (Denis & Schiffermüller, 1775)

Lugar: Rubiá

Data: 29 Agosto 2011

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Especie: Mecina assinalis (Hubner 1796)

Lugar: Mogor

Data: 22 Agosto 2011

Autor: Antonio Martínez Pernas

Información da fotografía

Especie: Uresiphita gilvata (Fabricius, 1794)

Autor: Antonio Martínez Pernas