Boloria euphrosyne (Linnaeus, 1758)

Información da fotografía

Lugar: RIós

Data: 24 Maio 2010

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Lugar: O Courel

Data:05/05/2006

Autor: Rafael Estévez

Información da fotografía

Lugar: O Courel

Data:03/05/2009

Autor: Rafael Estévez

Información da fotografía

Lugar: Riós

Data: 14/05/2016

Autor: Xosé Bergantiños

Información da fotografía

Lugar: Prados de Campelo; Savane do Courel

Data: 02/06/2012

Autor: Xan G. Muras