Lycaena hippothoe (Linnaeus, 1761)

Información da fotografía

Lugar: Serra de Ancares

Data: 18/07/2010

Autor: Xosé Bergantiños

Macho

Información da fotografía

Lugar: Serra de Ancares

Data: 18/07/2010

Autor: Xosé Bergantiños

Femia

Información da fotografía

Lugar: Serra de Ancares

Data: 18/07/2010

Autor: Xosé Bergantiños

Femia

Información da fotografía

Lugar: Serra do Courel

Data: 07/2012

Autor: Rafael Estévez

Macho

Información da fotografía

Lugar: Serra do Courel

Data: 06/2011

Autor: Rafael Estévez

Macho

Información da fotografía

Lugar: Serra do Courel

Data: 11/07/2010

Autor: Rafael Estévez

Femia

Información da fotografía

Lugar: Serra do Courel

Data: 11/07/2010

Autor: Rafael Estévez

Información da fotografía

Lugar: Serra do Courel

Data: 18/08/2017

Autor: Xosé Bergantiños

Femia.