Charaxes jasius (Linnaeus, 1767)

Información da fotografía

Lugar: Ponteareas

Data: Agosto 2006

Autor: Rafael Estévez

Información da fotografía

Lugar: Ponteareas

Data: Agosto 2006

Autor: Rafael Estévez

Información da fotografía

Lugar: Ponteareas

Data: Agosto 2006

Autor: Rafael Estévez

Información da fotografía

Lugar: Ponteareas

Data: setembro 2010

Autor: Rafael Estévez

Información da fotografía

Lugar: Ponteareas

Data: setembro 2010

Autor: Rafael Estévez

Información da fotografía

Lugar: Ponteareas

Data: 15 setembro 2013

Autor: Elsa Busto Magdalena

Información da fotografía

Lugar: Pontevedra

Data: 23/08/2014

Autor: Elsa Busto Magdalena